Waarom is een legitimatie verplicht voor inschrijving?

Sinds 2009 is het wettelijk verplicht om naast uw verzekeringsnummer ook uw burgerservicenummer in uw patiëntendossier te vermelden. Om dit te kunnen controleren vragen wij u naar uw legitimatie. Een geldig legitimatiebewijs is: paspoort, identiteitskaart of rijbewijs.